dr. habil. Árva László

 

Születési idő 1949.11.30.
Végzettség Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, egyetemi diploma, Budapest 1974
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdász Továbbképző Intézet szakközgazdász, nemzetközi gazdasági szakértő
Szakképzettség Egyetemi diploma (középiskolai tanár és közgazdász) 1974
Nemzetközi gazdasági szakértő
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök): 2004. szeptember 1. (főállás)
Szolnoki Főiskola
Nemzetközi Üzleti és Jogi Tanszék

2004. szeptember 1.
Magyar Iparművészeti Egyetem
Menedzserképző Intézet

Tudományos fokozat Közgazdaságtudományi egyetemi doktori cím, MKKE 1976
Közgazdaságtudományok kandidátusa cím (MTA) 1989.
Tudományos / művészeti akadémiai tagság; (MTA tagság), MTA doktora (DSc); „dr. habil” cím, egyéb címek Egyetemi tanári habilitáció: 2004
Debreceni Egyetem (gazdálkodás és szervezéstudományok)
Szakmai (tudományos, művészeti) közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok Rendszeres oktatói tevékenység a Reims Management School-ban (1998 óta)
Rendszeres oktatói tevékenység az ESSCA budapesti tagozatán (1996 óta)
A Magyar Tudományos Akadémia Köztestület Közgazdaság-Tudományi Bizottsága tagja

Eddigi oktatói tevékenység

Oktatási tevékenység (felsőfokú tanintézet megnevezése) Kurzus címe, nyelve
1996-től
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, (Corvinus Egyetem) International Studies Center
Foreign Direct Investment and Globalization (angol nyelven). Fél éves kurzus, heti 4 óra szeminárium (őszi szemeszter)
1996-től
INSEAD ESCA Budapesti Tagozata
Globalization and the Hungarian Economy (angolul). heti két óra szeminárium (1996-98-ban franciául, majd 1998 óta angolul)
1998-től
Reims Management School (2000-ig Ecole Superieure du Commerce de Reims néven működött)
Globalization and the Hungarian Economy (angolul). Egyhetes kurzus Franciaországba érkező külföldi főiskolai és egyetemi hallgatóknak, tavaszi szemeszterben
1999-től
Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Tourism and Hotel Management angolnyelvű képzés
Foreign Direct Investment with Special Attention to the Tourism (angol nyelven). Féléves kurzus, heti két óra szeminárium, Őszi szemeszter, IV. évfolyam.
1999-től-2002-ig
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (Corvinus Egyetem) Európai Tanulmányok Központja
Európai pénzügyek (magyarul). Féléves kurzus, összesen 12 óra szeminárium, posztgarduális képzés
1999-től-2004-ig
Kodolányi János Főiskola Idegen-nyelvű és Felnőtt-oktatási Intézete
Külgazdaságtan (magyarul). Féléves kurzus heti 2 óra, szeminárium (2 párhuzamos csoport)
2003-től folyamatosan
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Budapesti tagozat
Globalization and the Hungarian Economy (angolul). Egyhetes kurzus hazai és külföldi főiskolai és egyetemi hallgatóknak.
2003-tól-2004-ig
Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár
Gazdaságpolitika (magyarul). Féléves kurzus, összesen 8 óra előadás (2 párhuzamos csoport)
Nemzetközi pénzügyek (magyarul). Féléves kurzus összesen 8 óra, előadás (2 párhuzamos csoport)
2002-2003
Pécsi Tudományegyetem
TTK, Földrajzi Intézet
PhD képzés: A külföldi működőtőke beruházások a világban és Magyarországon. 10 óra szemeszterenként
PhD képzés: Magyarország helye a globalizálódó világban 10 óra szemeszterenként
2003-tól folyamatosan
Robert Schumann Alapítvány
Globalization and the Hungarian Economy (angolul). 2 órás előadások Magyarországra érkező külföldi csoportoknak (rendszerint tavaszi szemeszter során 2-3 alkalommal)
2006-tól folyamatosan
Budapesti Corvinus Egyetem
MBA kurzus: Globalizáció és külföldi beruházások

Fontosabb tanácsadói tevékenység: 

Projekt ideje Projekt megnevezése
2000 Gunaras fürdő fejlesztési koncepció kidolgozása Dombóvár önkormányzat
2000-2003 Polgár város területfejlesztési koncepció és vállalkozási övezet koncepció 
2000-2002 Franchise rendszer kidolgozása (fővállalkozó) Lira és Lant könyvkiadó
2004 Részvétel az NFT KIOP ex-ante értékelésében (közlekedés, gazdasági hatások) KPMG Consulting alvállalkozójaként
2005 Gyula PEA II. megvalósíthatósági tanulmány, Optonet Bt. szakértőjeként
2006 Nemzeti Fejlesztési Terv HEFOP, EMEROP és IGOP Operativ Programmok ex ante értékelője az Exante Kft, valamint a Forenviron Kft és a Compudoc Kht konzorciumának megbízásából

Publikációk:

Könyv: 
1.Árva László - Diczházi Bertalan - Kiss Kornélia (2003): Globalization and Foreign Direct Investments in Hungary. ERURO-MIDI Kiadó, 2002. 125 oldal. (ISBN 963 204 272 7) [0,66] 
2.Árva László (1990): Előzésben, a gyorsan iparosodó dél-kelet-ázsiai országok sikereinek és ritka kudarcainak okai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1990. 209 oldal.(ISBN 963 222 281 4) [1] 
3.Árva László (1995): A külföldi tőkeberuházások Közép-Kelet-Európában. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1995. 208 oldal. (ISBN 963 222 897 9) [1] 
4.Árva László – Diczházi Bertalan: Globalizáció és külföldi tőkeberuházások újabb fejleményei Magyarországon. Kairosz Kiadó, 1998. 276 oldal. (ISBN 963 9137 29 4) [0,5] 
5.Árva László- Diczházi Bertalan (2001): Globalizáció és külföldi tőkeberuházások újabb fejleményei Magyarországon. Kairosz Kiadó, 2001. 198 oldal. (ISBN 963 9406 27 9) [0,5] 
6.Árva László - Ivicz Mihály - Katona Klára - Schlett András (2003): Globalizáció és külföldi működőtőke-beruházások. Szent István Társulat. Budapest, 2003. 90 oldal. (ISBN 963 361 497 X) [0,25] 

Tanulmány: 
1.Árva László (1990): A gazdasági káosz rejtett racionalitása. Közgazdasági Szemle, 1990/2. [0,2] 
2.Árva László (1994): A Közép-Kelet-Európába áramló közvetlen külföldi tőkeberuházások helye és perspektívái a hárompólusú világgazdasági rendszerben. Közgazdasági Szemle, 1994/3. 229 oldal. [0,2] 
3.Árva László (1994): A közép-kelet-európai külföldi működőtőke-beruházások. Külgazdaság, 1994/7. 54 oldal. [0,2] 
4.Árva László (1995): Külföldi beruházások, fizetési mérleg, adósságtörlesztés. Közgazdasági Szemle, 1995/12. [0,2] 
5.Árva László (1997): Külföldi működőtőke, hazai beszállítói kapcsolatok, kereskedelmi mérleg és technológia-traszfer. Közgazdasági Szemle. 1997/11. 1007. oldal. [0,2] 
6.Árva László-Boros Árpád (2000): A globalizáció és a külföldi működőtőke-beruházások hatása Magyarországon. Vezetéstudomány, 2000/12. 41-53 oldal. [0,1] 
7.Árva László (2001): A hazai kis- és középvállalkozói szféra helyzete a kilencvenes években. Alma Mater, 2001/5. 27-41 oldal. [0,2]

További publikációk...