Könyvkiadás
Az Euro-Midi Kft. gondozásában eddig megjelent kiadványok:

Árva László – Katona Klára – Ivicz Mihály – Schlett András (2002): A külföldi működőtőke-beruházások típusai és azok elhelyezkedése hazánkban.

Szász Tibor (2003): Famunkák jó szerszámmal, szakszerűen

Árva László - Diczházi Bertalan – Kiss Kornélia (2003): Globalization and Foreign Direct Investments in Hungary

Renner Péter (2005): A vállalkozási formák

Renner Péter (2005): Adózási alapfogalmak, a vállalkozásokat érintő legfontosabb adók és adó jellegű járulékok, 2005

Renner Péter (2006): A vállalkozási formák, 2006

Renner Péter (2006): Adózási alapfogalmak, a vállalkozásokat érintő legfontosabb adók és adó jellegű járulékok, 2006

Forgács Anna, Molnár Beáta (2006): Kontrolling alapismeretek.

Magunkról
Könyvkiadás
Oktatás
Projektfejlesztés, Turizmusfejlesztés
Tanácsadás
EU-kutatás
Globalizáció kutatás
Multimédia